Απόψε είδαμε την έναρξη της σειράς 20 του Masterchef …..

Απόψε είδαμε την έναρξη της σειράς 20 του Masterchef …..
Αναμένω να δω κάποια εντυπωσιακά πιάτα από το Masterchef μετά από 20 χρόνια, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν τις δεξιότητές τους.
Ανατρέχω στη σειρά 5 …. Δεν πιστεύω ότι πέρασαν 15 χρόνια @masterchefuk